Eneste endring i fakturaen er at du nå kun vil få EN faktura fra Sodvin, med både internett, TV, dekoderleie og ekstratjenester som du bestiller gjennom min side. Du slipper med andre ord en egen faktura på kortavgift, dekoder og ekstratjenester. Denne vil ha samme KID og konto som fra før.