Alle bedrifter har sparepotensiale!

Det stemmer. Alle bedrifter kan dra nytte av Spart. Det er mange kroner å spare på et bevisst forhold til strøm, ofte mye mer enn man tror. Spart passer med andre ord for de fleste bedrifter, men vi ser naturligvis større lønnsomhet i takt med volum og forbruk. Her vil det være forskjeller mellom hver enkelt bedrift. Når vi har gjort en befaring for dere har vi et mer nøyaktig bilde av det totale sparepotensialet og vil raskt kunne gi din bedrift våre beste estimater.

Selv våre kunder med små lokaler og få ansatte, sparer betydelige beløp!

Normalt bør man gjerne opp i 200+ MWh/årlig, men her er det ikke ett fasitsvar da eksterne faktorer som temperatur, sesongvariasjon og klima spiller inn. Når vi foretar befaringer vil vi også kunne avdekke unormalt strømforbruk og energisluk man kanskje ikke har tenkt på eller var klar over. Dette er noe vi tar med og anbefaler justeringer på når vi installerer og setter opp systemet. Vi ser på helheten og mulige integrasjoner opp mot eksisterende systemer.

Selv om vi jobber mye med kontorbygg er det også andre typer næringer vi jobber med, som for eksempel transport-sektoren med sine logistikkhaller og hotell bransjen med behov for hyppig kontroll og styring. Vi jobber også tett med ulike eiendomsforvaltere hvor gevinsten av energieffektivisering og besparelse spiller direkte eller inndirekte inn i eiendomsportefølje opp mot leietakere.

Spart er fleksibelt, skalerbart og passer godt også til større konsern i vekst.

Energitjenesten Spart passer de fleste norske bedrifter med rask effektiv skalering