Oppfyller Spart kravene i regjeringens energitilskuddsordning for bedrifter?

Det korte svaret er ja i den definisjon at Spart er et effektivt enøk-tiltak. Likevel er ingen søknader i skrivende stund behandlet av Enova i forbindelse med støtten. Det tas sikte på å åpne opp for dette innen utgangen av November, og fristen antas å være medio Desember. Dette er som flere har påpekt i debatter en veldig kort tidsluke for en støtte som kun gjelder tilskudd på strømprisen innenfor et tre-måneders rom. Det ligger derfor forslag og høringssvar fra mange ulike aktører til vurdering, også med tanke på nye tidsfrister, lavere strømintensitetskrav og større tidsrom for grunnlaget i forbruksdata. Så hvor er saken akkurat nå? Jo, den er under debatt og vedtak.

Som Spart-kunde vil du uavhengig av støtte kunne spare store beløp, og det vi kan garantere er at vi skal gjøre vårt i forhold til å kartlegge bedriftens energiprofil opp mot Spart som hjelper oss vurdere potensialet til tjenesten. Vår kartlegging av bedriftens energiprofil vil kunne hjelpe bedriften med tall til sin søknadsprosess i fase 1 i energitilskuddsordningen, definert som kartlegging. Se skjema her.

Videre vil Enøk-tiltakets relevans i forhold til driften være grunnlag i Enova søknad for bedrifter som avgjør fase 2 i støtteordningen. Vær likevel oppmerksom på at bedriften må søke selv og møte det såkalte strømintensitetskravet på 3% av bedriftens omsetning for første halvdel av 2022. Søknadsprosessen behandles av Enova og vi kan derfor ikke konkludere med utfallet i en slik prosess.

Enova støtte bedrift

Når det gjelder strømstøtte bedrift, enøk støtte og energitiltak via Enova så ta gjerne en titt på Enovas sider for energistøtteordningen her: https://www.energitilskuddsordningen.no/

Offisiell informasjon om ordningen finner du her på regjeringens sider:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stromtiltak-for-naringslivet-vilkar-og-avgrensninger/id2930025/