Ja, vi kan med stor sannsynlighet knytte oss opp til ditt eksisterende system

Dette gjøres via vårt integrasjonsrammeverk. Vi tar gjerne en samtale med dere på muligheter og hvilke systemer som kan være hensiktsmessige å koble sammen.

Spart fungerer også uavhengig og parallelt med annen energimonitorering eller EOS systemer bedriften måtte ha.

Den siste oppgraderingen vi har gjort på integrasjonssiden er opp mot bookingsystem i hotellbransjen. Dette gjør det mulig for hotelleiere å administrere automasjon og varme uten å gjøre endringer i sine daglige rutiner. Bedre opplevelser for gjesten, lavere kostnader for hotellet.

Noen eksempler på koblinger som kan være hensiktsmessige opp mot Spart:

  • FDV-system
  • SD-system
  • HR-system
  • Individuelle ventilasjonssystem
  • Bookingsystem

 

spart energistyring er nå integrert for hotellbransjen