Ingen kompliserte krav eller lengre binding

Vi har kun tre måneders løpende gjensidig avtaletid. Perioden innebærer likevel ingen risiko for din bedrift. Har bedriften for eksempel en måned hvor det ikke spares energi, så vil det heller ikke faktureres noe for tjenesten da det ikke ligger et grunnlag for besparelse.