Vi tilbyr nå en unik modell helt uten risiko

Gjennom flere år har Sodvin utviklet en effektiv og robust energiløsning for det norske bedriftsmarkedet. Løsningen er i tråd med Norges miljømål rundt elektrifisering og støtter fokuset på økt energieffektivisering og miljø. Det kan du nå dra nytten av.

Din bedrift investererer ingen kapital. Tilrettelegging og tilpassing av tjenesten er helt kostnadsfritt. Det inkluderer alt fra komplettt installasjon til en dedikert energikonsulent som kontinuerlig kvalitetssikrer systemet.

Din bedrift får tilsendt ferdige månedlige rapporter og tilgang til Spart-portalen for detaljert forbruksmonitorering. Nøkkelen til gevinsten ligger likevel i automasjon. Via ferdig oppsatt styring får dere full kontroll, fleksibilitet, lavere strømregning og sparer penger allerede fra første dag.

Ønsker dere fokus på effekttopper og tariffer hjelper vi naturligvis med tiltak rundt det. Som en bonus vil dokumentert energireduksjon igjennom Spart også danne grunnlag for bedriftens eksisterende eller fremtidige miljøsertifiseringer. Det gjør veien til for eksempel Miljøfyrtårn eller ulike ISO-standarder kortere.

Kort oppsummert. Din risiko ved bruk av Spart:

0% Kapital - du trenger ikke å gjøre noen investeringer ved å installere Spart

0% Avtaletid - sparer ikke bedriften kWh vil det heller ikke påløpe noen kostnader for kunden.  Kunden kan til enhver tid avslutte avtalen, som er 3 måneders løpende avtaletid. 

0% Produkt - Dvs utstyr, styring og installasjon. Kunden trenger ikke tenke på produktet

 

Spart tilbyr nå en ny unik modell for strømsparing som passer de fleste norske bedrifter

100% Risikofritt og null investering. Sirkulær økonomi i praksis er win-win.