En spotprisavtale vil gi svingninger i de månedlige strømutgiftene, men bedriften er garantert at avtalen alltid følger markedet.

Denne type avtale anses som den billigste over tid.