Ønsker dere å spare strøm, men er usikker på hvor dere skal starte? Har du lyst å produsere egen strøm, men synes informasjonen om solceller er uoversiktlig? Eller har du bare å lyst å bli litt mer oppdatert på hva som skjer i energibransjen som er i en rivende utvikling?

Sodvin har et høyt fokus på det grønne skiftet, strømsparingsløsninger og solceller til bedrifter og landbruk og vi hjelper deg gjerne med å iverksette mer bærekraftige tiltak.

Påmelding til: post@sodvin.no innen fredag 15.11.2019  

Program

Innledning v/ Fartein Kjørsvik, Konsernleder Sodvin

Grønt skifte – vanskelig men ikke umulig!  v/ Ingrid Denstad Iversen, Leder Sodvin Ny Energi

Energibransjen er i stor endring, «alle» snakker om det grønne skiftet og vi skal halvere C02-utslippet innen 2030. Hvordan kommer vi oss dit? Vi har ikke hele svaret, men vi tar dere litt gjennom utviklingen i bransjen og ser på hvilke støtteordninger som bl.a. Enova har for at vi alle kan bli litt mer bærekraftig litt lettere.

Strømsparing for bedrifter v/ Bjørn Svendsen, Leder Sodvin E2U

Høyt strømforbruk? Ønsker dere å redusere forbruket, strømutgiftene og C02-avtrykket? Bjørn går gjennom Sodvins Strømsparingstjenesten som er en løpende, automatisert tjeneste som overvåker, måler og styrer all bruk av strøm i Kundens lokaler. Vi reduserer kundens strømbruk med opptil 20 % uten at de opplever store endringer i hverdagen.

Hvordan fungerer solceller og blir det lønnsomt? v/ Arne Ivar Sundseth, Salgssjef og John Bernhard Roten, Daglig Leder Hvacs

Solinnstråling, virkningsgrad, effekt, kWp, kWh, produktgaranti, effektgaranti, plusskundeavtaler, PV, invertere - har du lyst å produsere egen strøm med solceller, men det føles litt overveldende å sette seg inn alle begrepene? Og kommer det til å lønne seg? Arne Ivar og Jon Bernhard drar dere gjennom teknologi og økonomi. Sodvin presenterer prosess for å kjøpe solceller fra Sodvin inklusive tilbakekjøpsavtale av strøm.

Representanter fra Sodvin, leverandører og Hemne kommune vil være til stede for å svare på spørsmål.

Seminaret avsluttes med lunsj ca. kl. 12.