Elektrisk årsak kan bety ulike ting: Feil på elektrisk utstyr eller anlegg, eller feil bruk av elektrisk utstyr. 

Les mer om hvordan du kan redusere risikoen for boligbrann her.