Smart Plug Mini 

Bilde som viser smartplugg

Smart Plug Mini er en fjernstyrt adapter. Adapteren overvåker strømforbruket, samt gjør det mulig for kunden å kontrollere elektriske apparater ved å slå den «på og av», fra hvor enn man måtte befinne seg i verden. F.eks. slå på panelovenene før ansatte kommer på jobb hver morgen. Da har temperaturen i rommet vært nedjustert over natten, men rommet blir varmet opp i god tid før ansatte kommer på jobb.

Smartpluggen slås «av» når den maksimale belastningen eller maksimale driftstemperaturen er nådd. Når Smartpluggen tas ut av stikkontakten, får kunden beskjed via kontrollpanelet at den tilkoblede enheten er slått «av».

Smartpluggen fungerer også som en forlenger og videresender f.eks. signaler fra strømforbrukmåleren eller røyvarsleren. 

Hvis internett- eller Zigbee-tilkoblingen er brutt, kan smartpluggen sikre at apparatet, som midlertidig blir slått «av», automatisk slås «på» igjen. Adapteren er basert på Zigbee tilkobling og kan enkelt integreres med andre Zigbee-produkter eller smarte kontrolløsninger.

Adapteren er produsert av Develco Products