Styringsenhet

Gatewayen er selve hjertet i energistyringstjenesten Spart. Gatewayen samler inn signaler fra de tråløse enhetene og videreformidler disse til eVenn appen eller kontrollpanelet. 

Gatewayen bør plasseres midt i bygget for best mulig rekkevidde. Prøv å unngå at tykke betongvegger står mellom gatewayen og de andre strømsparingsenhetene.

Gatewayen støtter et bredt spekter av kommunikasjonsprotokoller inkludert Zigbee, Z-Wave, WLAN, Wireless M-Bus, og Bluetooth (Low Energy).

Gatewayen produseres av Develco Products