Strømstøtte er en kompensasjonsordning fra Staten. Myndighetene går inn og tar deler av strømregninga, når gjennomsnittsprisen for ditt prisområde overstiger 87,5 øre/kWh ink. MVA. Strømstøtten regnes ut fra dette gjennomsnittet, og dekker inntil 90% av forbruket ditt over 87,5 øre/kWh. Hvor mye strømstøtte hver enkelt strømkunde får, avhenger av eget forbruk. Din personlige strømavtale og pris spiller derfor ingen rolle, og alle privatkunder med bolig registrert som helårsbolig, får strømstøtte inntil forbruk på 5000 kWh/mnd.  

Strømstøtten regnes altså ut fra strømforbruket, men kompensasjonen fra myndighetene kommer på faktura fra netteier. Sodvin har ikke gjennomfakturering med netteier og denne kommer derfor som en egen faktura. Ved forfall på netteiers faktura vil du få eventuelt tilgodebeløp utbetalt på din konto. Du vil med andre ord ikke se strømstøtten på strømfaktura fra Sodvin. 

For ytterligere informasjon om strømstøtten, se gjerne regjeringens informasjon om dette.

Vi håper dette var oppklarende! Nøl ikke med å ta kontakt dersom dere fortsatt har spørsmål om dette.