Sodvin kutter 1 MNOK av strømregningene neste år!

Produktnyheter og flere endringer for strøm i 2022

Som en del av en større fornying og satsning på strømprodukter vil Sodvin lansere flere nye produkter fra 2022. Felles for produktene våre er at vi ønsker å kutte kostnader, gebyrer og påslag for å gi deg konkurransedyktige produkter til en bedre pris. Faktisk kutter vi hele 1 millioner kroner på enkelte av våre strømavtaler. I tillegg ønsker vi å gi deg som kunde større valgfrihet rundt valg av strømavtale. Enkelte avtaler fjerner gebyrer på faktura og gir mer fleksibilitet for de som ønsker heldigitale løsninger. Andre produkter vil få fokus på mer innsikt over eget forbruk via apper.

Vi kommer i tillegg til å ha et spesielt fokus på fastkraft avtaler som vi ser er et populært produkt nå som markedet svinger ekstra mye. Som en del av forenklingen vil du samtidig se at enkelte tjenester fjernes, som for eksempel den såkalte gjennomfaktureringen av nettleie. Mer om dette litt lengre ned i artikkelen. I tillegg vil også tjenesten jevn betaling fjernes som følge av et pålegg alle leverandører har fått av Reguleringsmyndighet (RME), nettopp for å gi større trygghet som forbruker.

den nye strømdebatten

Ny nettleiemodell

Nasjonale myndigheter ønsker å redusere kostnader på strømnettet og innfører derfor ny nettleiemodell etter nyttår.

Nettleien er kostnaden for selve transporten av strømmen gjennom ledningsnettet og fram til boligen din. Denne betaler du til din lokale netteier. Netteier eier strømnettet har monopol på denne tjenesten, så du kan ikke velge hvem du vil betale nettleien til. Nettleien skal gå til drift, vedlikehold og forbedring av strømnettet i ditt område. Sodvin er en ren strømleverandør og kjøper strøm på strømbørsen og selger den videre til deg. Vi produserer ikke strøm selv og eier ikke strømnettet og er dermed ikke en netteier.

Vi har til nå som en ekstratjeneste gjennomfakturert nettleien fra netteier, dvs. at netteier har sendt regning direkte til oss i stedet for til dere. Vi har da fakturert dere for denne nettleien, slik at dere får både strøm og nettleie på en faktura. Dette gjelder kunder i følgende netteieres områder: Nettselskapet (Heim kommune), Tensio og Norgesnett.

I forbindelse med endring i ny nettleiemodell, er det viktig at dere som kunder får faktura rett fra deres netteier, slik at dere får alle detaljer knyttet til den nye nettleien direkte fra dem. Vi får mange spørsmål om nettleien fra våre strømkunder, og at det er litt forvirring rundt hvem som er netteier, og vi tror at det blir lettere å forstå strøm og nettleie når dere får strømregning fra Sodvin som er strømleverandør og nettleiefaktura rett fra netteieren deres. 

Sodvin avvikler gjennomfakturering av nettleiedel.

For at du som kunde skal få en tydelig, god og detaljert oversikt over din nye nettleie er det viktig at du får faktura direkte fra netteier. Dette gjør det enklere for deg å få oversikt over og forstå innvirkingen av de nye nettariffene. Vi avslutter derfor gjennomfaktureringen av nettleien, men kutter samtidig prisene på flere av våre produkter. 

Etter nyttår vil du dermed få en faktura fra strømmen fra Sodvin og en separat faktura på nettleien fra din netteier. I praksis betyr dette at på fakturaen som kommer i januar vil nettleie og strøm komme sammen, siden dette gjelder desemberforbruket. I februar vil dere som tilhører Nettselskapet sitt nettområde motta en separat faktura på strøm og nettleie. I mars vil dere som tilhører Tensio og Norgesnett sitt nettområde tilsvarende motta separat faktura på strøm og nettleie. 

Vi håper og tror at dette vil gi bedre oversikt og forståelse på eventuelle nettleie-endringer i pris og kundeforhold for deg opp mot din netteier. En av fordelene med dette er at vi kan tilføre nye produkter og kutte ytterligere kostnader for deg med tanke på gebyrer.

Den nye nettleie modellen kort oppsummert

Endringen iverksettes etter nyttår og tar sikte på å stabilisere strømnettet jevnere over døgnet.

  • Effektbaserte tariffer innføres fra nyttår
  • Kapasitetsleddet beregnes etter høyeste topp forrige måned
  • Mange får mindre, enkelte med høyere forbruk får mer i nettleie
  • Smart strømbruk belønnes, f.eks. el-bil lading natt
  • Bruk av mye strøm samtidig (store effekttopper) blir dyrere
  • Nettselskapene kan ikke øke sine inntekter som følge av ny nettleiemodell

Finn mer informasjon hos din netteier

Til slutt er det greit å gjenta at Sodvin er kun en strømleverandør og ikke en netteier. Vi anbefaler derfor at du leser mer om de nye endringene på nettsidene til din netteier, enten det er Tensio, Nettselskapet eller andre. Nettselskapene har illustrerende tabeller som viser hvordan endringene slår ut på ulike snittforbruk.

Husk oppdateringer av eFaktura 2.0 i din nettbank

Tips! Har du husket å aktivere eFaktura 2.0 i din nettbank? Bruk eFaktura 2.0 for mindre papir, mer miljø og lavere kostnader og gebyrer. For å unngå unødvendige fakturagebyr anbefaler vi at alle aktiverer "Ja til alle" eller tilsvarende aksept for eFaktura i sin nettbank. Dette gjør at du mottar faktura automatisk til din nettbank uten fordyrende postgebyr. Les mer om vår artikkel om eFaktura 2.0 her.

Ønsker du å vite mer om forskjellen på strøm og nettleie og hvorfor man betaler nettleie så finner du vår artikkel her.