Sodvin Energi og Fiber praktiserer "åpent fibernett" og tilbyr mørk fiber/kapasitet til potensielle leverandører. 
Sodvin Energi og Fiber utveksler også VLAN mot ulike samarbeidspartnere regionalt og nasjonalt. 

Ta kontakt på post.energiogfiber@sodvin.no med forespørsel ved interesse.