Spartpanelet kan brukes på mange måter, for eksempel som oversikt over ulik sensorikk som luftkvalitet og Co2 for lokaler, eller energimåling på ulike nivåer. Men slapp av, vi har gjort den tunge jobben og det er ingen store tekniske terskler man må over for å forstå løsningen.
Med det mener vi at veldig mye av automasjon, regler og styring av ulike enheter er på plass allerede når dere får tilgang til portalen. Dere har likevel mulighet for detaljert styring på enhetsnivå om dere selv ønsker det. Til portalen vil det som regel alltid være minst én administrator hos bedriften med utvidede styringsmuligheter for ulike lokaler i bedriften.