En månedlig Spart lisens faller normalt inn i en av tre priskategorier. Hvilken som blir riktig for din bedrift avhenger av enkelte vektede nøkkel-faktorer hvor effekt utgjør en del av bildet.

Vi har også en skalerbar topp-lisens (enterprise) for større bedrifter eller entreprenører med mange lokasjoner, f.eks. kjøpesenterkjeder, byråer innen eiendomsforvaltning etc. Lisensnivået kan også være aktuelt for bedrifter i GWh-klassen med behov for detaljert driftsrådgivning.

Innledningsvis vil våre energirådgivere utarbeide en energirapport og vil basert på data kartlegge hvilken lisens som er riktig for deres bedrift. Her inngår blant annet en grundig analyse av dagens forbruk, historisk forbruksdata samt råd og anbefalinger for kommende energiforbruk. Selve rapporten har fastpris basert på kWh forbruk og størrelse på lokasjonen. 

Velger man å gå videre med energitjenesten Spart påløper en oppstartskostnad avhengig av installasjonens omfang, samt en lav månedlig lisens.

Målet er at man reduserer bedriftens energiforbruk i den grad at man klarer å dekke inn  etableringskostnadene i løpet av de første årene ved lineær avskrivning.