Spartpanelet er helt gratis å bruke for alle i bedriften og inkluderes kostnadsfritt i alle våre produktlisenser. Spart portalen inkluderer i tillegg en personlig iOS og Android app som hver enkelt ansatt kan benytte for å legge inn overstyring (f.eks. ferie, hjemmekontor o.l.) for å senke energiforbruket på sitt kontor. På den måten bidrar alle i bedriften på å redusere strømkostnader og spare kroner.