Sodvin Eiendom tilpasser vårt tilbud til ditt behov. Våre vaktmestere er fleksible og kan leies inn på fast basis, komme til kontroller, eller bare utføre et stort eller lite oppdrag.

Eksempel på hva vi kan utføre:

  • Daglig tilsyn
  • Vedlikehold
  • Skifting av lysrør
  • Snekkerarbeid
  • Kosting og spyling
  • Brøyting og strøing
  • Utskiftning av vinduer, dører ol.
  • Rivearbeid
  • Reparasjon av låser
  • Utskifting av postkasser

Vi skreddersyr avtalen din - Du vet best hva du trenger, vi lager en avtale som dekker ditt behov. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.