Strandpromenaden

I hjertet av Kyrksæterøra rett nedenfor HOB-bygget har vi planer om å bygge leiligheter. Disse vil ligge flott til i strandsonen, med en fantastisk utsikt utover fjorden. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

 

Lidalsbygget

Sodvin Eiendom AS eier det som pr. i dag kalles Lidalsbygget. Etter at «Teknisk» har flyttet ut, er hele første etasje og deler av andre etasje nå disponibel for nye leietakere.  Begge etasjene er under utbedring, og vil fremstå som lyse og trivelig for nye leietakere. Vi er mottakelig for ulike forslag til bruk, både butikk, restaurant eller kontor kan være blant aktuelle bruksformål.

 

Wesselekra

I samarbeid med Snekvik Eiendom og Hemne Sparebank er vi i en prosess med å erverve området fra Hemne kommune. Området er regulert til bolig- og næringsformål.