Våre ansatte

En kort introduksjon av ansatte i Sodvin Eiendom

Navn Tittel E-post
Johan Svanem Vaktmester
Norunn Kjøren Bakken Renholder
Per Arne Kaarstad Daglig Leder
Stig Sørdal Vaktmester