Vi kommer tilbake til mer når det gjelder pris, interesseliste og byggestart. Per dags dato er status at vi har levert inn rammesøknad til kommunen. 

Strandpromenaden1


strandpromenaden2


strandpromenaden3


strandpromenaden4