TimeregistreringDu får også en oversikt over plassering av timer på prosjekt og kunder slik at dette blir fakturert.

 • Du bestemmer hva som skal registreres
 • Arbeidstaker registrerer sine egne timer
 • Kort tidsbruk før lønnskjøring
 • Kunder kan enkelt faktureres
 • Oversikt over prosjekttimer

Intervaller for godkjenning av timer er hver uke, hver 14. dag, eller hver måned. Vær oppmerksom på at når den som er overordnet har godkjent timeregistreringen for gitte periode, kan ikke arbeidstaker lenger endre dette.

Hva kan registreres?

Timetyper – Dette kan du selv legge inn, gjerne med hjelp til oppstart fra oss. Eksempler på timetyper kan være Administrasjon/Økonomi, avspasering, ferie, krankjøring, sykdom barn, egen sykdom, velferdspermisjon osv.

Lønnsarter – Her legger du inn de som brukes i dag og som ligger i lønnssystemet. Eksempler på dette kan være timelønn ordinær, overtid 50 %, overtid 100 %, ferie, permisjon uten lønn, smusstillegg osv.

Prosjekt – Disse kan du legge til fortløpende, og legge til andre.
Kundene dine importeres fra regnskap i starten, og nye kunder kan legges til så fort du har dem på plass. Avdeling legges inne ved oppstart og fortløpende, slik at du kan skille mellom disse dersom du har flere. Dine ansatte registreres med ansattnummer fra lønnssystem, og nye kan legges til. Ansatte kan også settes som inaktive ved behov.

Hva skjer etter registrering?

Når timer er godkjent og klar for lønnskjøring, lages en fil automatisk som sendes til lønningskontor eller den lønnsansvarlige hos dere. Filen kan importeres direkte inn i lønnssystemet og da være klar til lønnskjøring.

Statistikk
Finnes det rapporter over timeregistreringene?

Du kan skrive ut mange tilgjengelige rapporter i Xakt Time. Ønsker du utskrift i andre formater så er også dette mulig.

Det finnes rapporter som omhandler blant annet lønn, timetyper, fakturering og ansatte. Eksempler på rapporter er:

 • Status timeregistrering på den enkelte pr. dag, uke eller måned
 • Timeforbruk pr. prosjekt, der du selv velger for hvilket tidsrom
 • Avspasering – hva er opptjent, hva uttatt og til gode/for mye uttatt
 • Timer pr. prosjekt pr. ansatt
 • Timer pr. lønnsart pr. ansatt
 • Fakturadata – timer pr. kunde/ansatt/timetype
 • Fakturadata – timer pr. ansatt/dag
 • Ukeoversikt for ansatt og kunde