Xakt Medlem sørger for at senteret blir drevet på en strømlinjeformet måte, samtidig som du får frigjort tid til å følge opp medlemmene dine. Gjennom egne moduler for medlemsoppfølging, kan du selektere ut grupper av medlemmer, og drive en så god og målrettet markedsføring som mulig. 

Løsningen er den eneste av sitt slag hvor du faktisk kan motta svar fra medlemmene på gruppemeldinger som sendes ut via SMS. Dermed oppleves kontakten som veldig personlig for medlemmene, og man får en tettere og bedre dialog med hver enkelt.

Er du opptatt av å ha en fornøyd medlemsmasse og setter service i høysetet?

Med kundeoppfølgingen i Xakt Medlem kan man oppdatere medlemmene om nyheter/kampanjer, sende bursdagshilsener og gi generell treningsoppfølging. All oppfølging lagres på det enkelte medlem.

Man velger selv om man ønsker å benytte SMS, epost eller vanlig brev.

Kundefilter

Kundeoppfølgingen i Xakt Medlem gir deg anledning til å filtrere medlemmene ut i fra en mengde forskjellige kriterier.

Masseutsendelse SMS

Med SMS modulen kan du sende ut felles beskjeder til dine medlemmer.