Medlemmene velger den type medlemskap de ønsker og betaler oppstarts-faktura (gjerne 2 eller 3 måneder) med sitt bankkort/kredittkort. AvtaleGiro registreres i samme operasjon. Alle opplysninger blir automatisk registrert i Xakt Medlem, og senteret mottar epost som forteller at det er registrert en innmelding.

Det er mulig å registrere avtalegiro direkte på nett, samtidig som man melder seg inn. Dermed kommer denne automatisk på plass innen neste faktura skal sendes ut, og medlemmene blir trekt automatisk for medlemskontingenten.