Hver måned har man medlemmer som ikke betaler fakturaen sin, eller ikke har dekning på konto når avtalegirotrekket går. Da er det viktig med gode rutiner på betalingsoppfølging. I Xakt Medlem har vi laget gode funksjoner for dette, enten man gjør jobben selv eller den utføres av en 3-part.

Senteret velger selv når og hvor ofte man vil purre, og om man vil benytte seg av betalingspåminnelse via SMS eller epost. Gode rapporter gir god oversikt over utestående og over hvilke medlemmer som trenger ekstra oppfølging.

Fakturering og avtalegiro

De viktigste faktorene i en medlemsdatabase er repeterende fakturering. 

Med det mener vi alle fakturaer som sendes med faste intervaller enten månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig.  Faktura/medlemsavgiften sendes da via avtalegiro, e-post eller skrives ut på papir. 

Med OCR -innbetalingsfiler forenkles rutinene med innbetaling. Du mottar en fil med alle fakturabetalinger fra banken på avtalte tidspunkter, for eksempel daglig. OCR-filene importeres  i Xakt Medlem og oppdaterer kundens reskontro. Muligheten for feilregistreringer reduseres betraktelig, og hele prosessen er gjort unna på noen få sekunder selv for hundrevis av betalinger.

Hvis kunden ikke har dekning på kontoen ved forfall fanges kravet opp av ordinære purrerutiner (se innkassomodul).

Elektronisk faktura

Med Xakt Medlem kan du selvsagt også sende fakturaer elektronisk - både som pdf-faktura, eller som EHF- eller eFaktura.