Få en slutt på den månedlige tidstyven, og bruk tiden din på å ta deg av medlemmene dine. Ved å automatisere fakturerings- og betalingsoppfølging, sikrer du at pengene kommer inn på din konto så raskt som mulig.

  • Trekkfil, papir- eller elektroniske fakturaer går ut automatisk hver måned.
  • Medlemmer som ikke betaler, mottar en hyggelig SMS-påminnelse i god tid før purring finner sted.
  • Etter 14 dager går det automatisk ut purring til de som ikke har betalt.
  • De som ikke betaler purringen, blir løpende fulgt opp. Dermed unngår medlemmene at utestående hoper seg opp til uoverkommelige summer.

Tjenesten leveres i samarbeid med Collectio AS.

Drift av Xakt Medlem

Drift av Xakt Medlem er Sodvin Systemer sitt tilbud for de som ønsker bistand til å drifte sitt treningssenter. 

Med Drift av Xakt Medlem velger du hvilke oppgaver du ikke ønsker å gjøre selv, men sette bort til oss. Samtidig holder vi deg underrettet, og tar kontakt om det er noe som vi/dere må ha avklart.

Oppgaver som kan inngå i Drift av Xakt Medlem:

  • Kjøring av månedlige trekk
  • Utskrift og sending av faktura
  • Innlesing av OCR
  • Purring/inkasso
  • Registrering av innmeldinger og oppsigelser

Sodvin Systemer har i mange år utført driftsrutinene for mange kunder. Vi ser at etterspørselen etter slike tjenester øker, og mange finner etter hvert ut at ved å sette dette bort til Sodvin Systemer, kan de konsentrere seg om driften av senteret, skaffe nye medlemmer og ivareta medlemmenes interesser. 

Ved å bruke oss oppnår du hele tiden å ha kompetente medarbeidere som gjør jobben. 
Dette gir da frigjort tid til andre oppgaver.