Group 2655

Rapporter og økonomi

Les mer om hvilke funksjoner og løsninger vi har spesielt utarbeidet for god rapportering og oversikt over økonomi inne i medlemssystemet.

I Xakt Medlem kan man velge mellom flere typer rapporter. Noen rapporter er forhåndsdefinerte og man gjør kun utvalg på noen få kriterier, og rapportene presenteres med standard kolonneoppsett. Andre rapporter kan man definere selv, og rapportene vises basert på egne utvalg/kriterier og ønsket kolonnepoppsett.

Rapporter og økonomi i medlemssystemet Xakt fra Sodvin

Rapportkategorier

Det kan velges mellom flere kategorier som man kan rapportere fra. Dette er noen av kategoriene:

  • Kunder/Medlemmer
  • Kontrakt
  • Booking
  • Besøk
  • Økonomi
  • Butikk
  • Ansatt

Utskrift av rapport

Alle rapporter i Xakt kan både forhåndsvises på skjerm og printes. I tillegg kan man lagre rapportene i forskjellige format for eksport/import i andre system.

Filter

I Xakt har man både et kundefilter, hvor man kan lage utvalg basert på kundekriterier, og et kontraktfilter hvor man kan lage utvalg basert på innhold i medlemmenes kontrakt. Les mer om dette under «Medlemsoppfølging»

Lyst til å vite mer om Xakt eller få en demo?

Artikler

Kampanjemodul i Xakt Medlem

Få bransjer har mer avgrensede og faste perioder for salg enn treningssenterbransjen. Selv om det selges medlemskap gjennom hele året, så er periodene tidlig høst og nyttår de periodene at flest nye medlemmer strømmer til sentrene.

Slik velger du riktig betalingsløsning for dine medlemmer

Med Xakt Medlem står du fritt til å benytte deg av en rekke ulike betalingsløsninger når du skal fakturere dine medlemmer. Betalingsflyten kan også automatiseres, slik at du slipper å bruke mye tid til månedlige rutiner og løpende oppfølging av utest...

7 gode grunner til å bruke eFaktura i Xakt Medlem

Elektronisk faktura, eller eFaktura, er en fleksibel betalingsmetode som gjør det enklere for kunden å betale i tide, og dermed sikrer at bedriften får betalt. Her er 7 gode grunner til å sette opp eFaktura i Xakt Medlem.