Group 2600

Oppfølging av kunde

Les mer om hvilke funksjoner og løsninger vi har spesielt utarbeidet for at du skal kunne følge opp dine kunder inne i medlemssystemet.

I Xakt Medlem finnes det mange og gode muligheter for oppfølging av medlemmene. Det vil være mange grunner til at man ønsker å gjøre oppfølging av medlemmer, blant annet:

  • Generell informasjon
  • Tilbud, markedsføring og kampanjer
  • Uforutsette endringer som må varsles raskt (ref: Covid19)
  • Betalingspåminnelser
  • Råd og tips
  • To-veis kommunikasjon mellom treningssenter og medlem

GDPR

Xakt ivaretar selvfølgelig GDPR i forhold til hva som kan sendes av informasjon til medlemmene. Det er lagt til rette for at medlemmer aktivt må godta å motta informasjon fra senteret som ikke regnes som nødvendig informasjon. Medlemmet kan samtykke til å motta informasjon ved innmelding, eller endre dette senere på Min Side.

Enkeltvis eller masseoppfølging

Du kan velge om du ønsker å sende informasjon til ett enkelt medlem, et utvalg av medlemmene, eller alle medlemmer.

SMS og E-post

Man kan velge om man ønsker å benytte SMS eller E-post ved oppfølging av medlemmer. Velger man for eksempel e-post, og noen mangler e-postadresse i et utvalg, så kan man følge opp resterende med SMS.

Bruk av filter og kundeutvalg

I Xakt kan man lage forskjellige grupper for oppfølging, basert på innstillinger man gjør i kundefilter eller kontraktfilter.

I kundefilter kan man gjøre utvalg på mange forskjellige kundekriterier, det kan være kjønn, alder, interesser, besøksstatistikk etc. Med kontraktfilter kan man filtrere etter kriterier på kontrakt som for eksempel pris, start- eller stoppdato, kontraktsmal(type) etc. Videre kan man lagre filtrene/utvalgene til senere bruk, samt også kombinere flere utvalg.

Motta svar på oppfølging

I Xakt kan man motta svar både på SMS og E-post, og deretter arkivere disse svarene på medlemmene. På denne måten har man en historikk på dialog med medlemmene. Denne er også tilgjengelig for medlemmene selv via Min Side.

Automatisk oppfølging

Flere tjenester i Xakt kan settes opp med automatisk oppfølging. Det kan for eksempel være bursdagshilsener, betalingspåminnelser, varsel om gruppetimer (som er booket), varsel om «manglende» besøk.

Lyst til å vite mer om Xakt eller få en demo?

Artikler

Kampanjemodul i Xakt Medlem

Få bransjer har mer avgrensede og faste perioder for salg enn treningssenterbransjen. Selv om det selges medlemskap gjennom hele året, så er periodene tidlig høst og nyttår de periodene at flest nye medlemmer strømmer til sentrene.

Slik velger du riktig betalingsløsning for dine medlemmer

Med Xakt Medlem står du fritt til å benytte deg av en rekke ulike betalingsløsninger når du skal fakturere dine medlemmer. Betalingsflyten kan også automatiseres, slik at du slipper å bruke mye tid til månedlige rutiner og løpende oppfølging av utest...

7 gode grunner til å bruke eFaktura i Xakt Medlem

Elektronisk faktura, eller eFaktura, er en fleksibel betalingsmetode som gjør det enklere for kunden å betale i tide, og dermed sikrer at bedriften får betalt. Her er 7 gode grunner til å sette opp eFaktura i Xakt Medlem.