Group 2789

Medlemmene

Les mer om hvilke funksjoner og løsninger vi har spesielt utarbeidet med medlemmene dine i fokus.

Medlemsregistrering

Medlemmer kan registreres både selvbetjent i «Online Innmelding» eller direkte inn i Xakt Medlem, utført av en ansatt.

Kontrakt

For at et medlem skal ha tilgang til treningssenteret og dets fasiliteter, må man ha en gyldig kontrakt. Gyldig kontrakt vil si at man har en kontrakt som gir tilgang til senteret i den gitte perioden.

Kontrakter kan være løpende (uten stoppdato), tidsbestemt (Kontant) med forhåndsbestemt stoppdato, eller klippekortkontrakt med tilgang til et forhåndsbestemt antall besøk på senteret.

Avslutte medlemskap

Et medlemskap avsluttes enten ved at det settes en stoppdato ift. senterets retningslinjer for oppsigelse etc., eller at stoppdato på en tidsbestemt kontrakt er nådd. I Xakt medlem kan man velge å la medlemmet ha muligheten til å stoppe sitt eget medlemskap (via Min Side), eller at man kun kan stoppe dette fra resepsjonsbildet (av en ansatt).

Sponsor

I Xakt bruker vi begrepet sponsor om den eller de som betaler medlemsavgiften for andre medlemmer. Både personer og bedrifter kan være sponsor.  Når sponsoren er en person, så kan denne personen være både sponsor og et vanlig medlem som betaler sin egen medlemsavgift.

Lyst til å vite mer om Xakt eller få en demo?

Artikler

Kampanjemodul i Xakt Medlem

Få bransjer har mer avgrensede og faste perioder for salg enn treningssenterbransjen. Selv om det selges medlemskap gjennom hele året, så er periodene tidlig høst og nyttår de periodene at flest nye medlemmer strømmer til sentrene.

Slik velger du riktig betalingsløsning for dine medlemmer

Med Xakt Medlem står du fritt til å benytte deg av en rekke ulike betalingsløsninger når du skal fakturere dine medlemmer. Betalingsflyten kan også automatiseres, slik at du slipper å bruke mye tid til månedlige rutiner og løpende oppfølging av utest...

7 gode grunner til å bruke eFaktura i Xakt Medlem

Elektronisk faktura, eller eFaktura, er en fleksibel betalingsmetode som gjør det enklere for kunden å betale i tide, og dermed sikrer at bedriften får betalt. Her er 7 gode grunner til å sette opp eFaktura i Xakt Medlem.