deafult-img

Xakt Medlem

Et totalt system for deg og dine medlemmer eller besøkende. Med online innmelding, online booking, butikkløsning, Min Side-portal, selvbetjent adgang, smarte billettløsninger, rapportering, fakturering og kundeoppfølging!
Xakt medlemssystem fra Sodvin

Xakt gjør det enkelt å være medlem

Medlemmene på et treningssenter er ulike og mangfoldige.

Ulike kunder må også behandles ulikt. Noen ønsker å betjene seg selv digitalt, mens andre ønsker kontakt med rådgiver eller personlig trener for tett oppfølging. Vi skal sammen sørge for at alle blir fornøyde, og at alle opplever treningssenteret som et godt sted å være. Dette gir både trivsel, hygge og gode treningsopplevelser.

Vi har laget Xakt Medlem som et veldig fleksibelt medlemssystem. Vi gir mulighet til at medlemmene i stor grad kan betjene seg selv, men også at systemet kan tilrettelegges og benyttes på en måte hvor det er mer direkte kontakt med medlem.

Komplett løsning for å drifte aktivitetssenter

 

 • Skybasert – jobb og logg inn fra hvor som helst 
 • Enkel kommunikasjon direkte med medlemmene  
 • Online innmelding, booking og sideportal for medlemmene
 • Automatisert fakturering og betalingsoppfølging 
 • Enkel tilgang til rapporter og analyser
 • Bistand fra erfarne rådgivere
 

Blant de mest erfarne i bransjen!

 

 • Leverer Xakt Medlem til over 200 treningssentre
 • 25 års erfaring med utvikling av medlemssystem til treningssenter
 • Unik bransjekunnskap og forståelse for kundebehov
 • Brukerstøtte, kunderådgivere og utviklingsavdeling i Norge
 • 3. generasjon – nå med en webbasert versjon
Sodvin Xakt Kunder

Våre kunder

Vår kundemasse er bredt sammensatt av store og små, og både nyoppstartede og erfarne treningssenter.

Våre største kunder har mer enn 10 000 medlemmer fordelt på 10-15 treningssenter, mens noen av våre mindre kunder driver i en helt annen målestokk med kanskje ikke mer enn 100 medlemmer.

Med Xakt har vi derfor sett viktigheten av å ha et system og en prisstruktur som er tilpasset alle våre kunder. Vi er kjent med at det å starte en ny bedrift kan være utfordrende på mange måter. Vi ønsker derfor å tilby våre erfaringer og kunnskap slik at vi kan bidra til at oppstarten av en ny bedrift går så smurt som mulig. 

Vår prisstruktur gjør det også mulig for nye senter, med begrenset omsetning/likviditet, å få hjulene ordentlig i gang, slik at innteksgrunnlaget blir høyt nok til å kunne betjene kostnadene. 

Lyst til å høre mer om Xakt eller få en demo?

Artikler

Kampanjemodul i Xakt Medlem

Få bransjer har mer avgrensede og faste perioder for salg enn treningssenterbransjen. Selv om det selges medlemskap gjennom hele året, så er periodene tidlig høst og nyttår de periodene at flest nye medlemmer strømmer til sentrene.

Slik velger du riktig betalingsløsning for dine medlemmer

Med Xakt Medlem står du fritt til å benytte deg av en rekke ulike betalingsløsninger når du skal fakturere dine medlemmer. Betalingsflyten kan også automatiseres, slik at du slipper å bruke mye tid til månedlige rutiner og løpende oppfølging av utest...

7 gode grunner til å bruke eFaktura i Xakt Medlem

Elektronisk faktura, eller eFaktura, er en fleksibel betalingsmetode som gjør det enklere for kunden å betale i tide, og dermed sikrer at bedriften får betalt. Her er 7 gode grunner til å sette opp eFaktura i Xakt Medlem.