Våre regnskapstjenester er basert på bransjens standard;

God regnskapsførerskikk ved ekstern regnskapsførervirksomhet.

Vi leverer regnskapstjenester med rapportering som gir din bedrift bedre styringsverktøy.

Regnskapsproduktet kan deles opp i hovedproduktene:

  • Regnskapsførsel
  • Avstemming og dokumentasjon
  • Remittering
  • Rapportering
  • Årsoppgjør og selvangivelsesdokumenter
  • Andre offentlige oppgaver
  • Budsjett og analyser
  • Lovpålagt styrerapportering