Mange ledere er veldig operative i den daglige driften. Det blir derfor ofte liten tid til å se på egen forretningsdrift med tanke for forbedringer.

Det er viktig å få hjelp til å kunne se om det finnes nye forretningsmuligheter, muligheter for kostnadbesparelser basert på nøkkeltallanalyser. Dette vil gi deg som kunde et bedre grunnlag for god og lønnsom drift.

Vi kan bistå deg med administrativ og økonomisk rådgivning tilpasset ditt behov.

Eksempler på rådgivningstjenester:

  • Tilrettelegging av regnskapsrutiner tilpasset bedriftens behov
  • Regnskapsanalyser / finansieringsanalyser
  • Budsjettering
  • Bistand ved selskapsstiftelse
  • Bistand ved generasjonsskifte
  • Søknader (Innovasjon Norge, bank, offentlige myndigheter o.l.)
  • Finansieringsbistand og gjeldsettergivelser
  • Oppfølging og avviksanalyser
  • Utarbeidelse av rapporterings- og kontrollrutiner
  • Nøkkeltallsanalyse