Fagområdet lønn og personal er en svært viktig oppgave i din bedrift.
Det er stadige endringer og man trenger inngående kunnskap for å få en optimal lønnsproduksjon.

Vi håndterer alle nødvendige oppgaver innen lønn:

  • Faste data på hver ansatt.
  • Fortløpende utsendelse av lønnsslipper.
  • Bistand ved ansettelser og sykefraværsstatistikker.
  • Lønns- og trekkoppgaver i slutten av året.

Vår lønnstjeneste oppfyller de krav som myndighetene og bransjeorganisasjonene har satt.