Eksempler på budsjetteringstjenester:

  • Kapitalutvidelse 
  • Lån 
  • Kjøp eller salg av bedriften 
  • Omstrukturering eller nyinvestering 
  • Kontroll og oppfølging av den kontinuerlige driften 

Krav om budsjettering er nedfelt i Aksjelovens § 6 - 12 2. ledd. Her fremgår det at styret i nødvendig utstrekning skal fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet.