Spart passer for de fleste mellomstore & store bedrifter med et strømforbruk på minimum 200.000 kWh per år. Ideelt sett bør bedriften ha et kontorlokale bestående av kontor(landskap), fellesrom og eventuelt tilknyttet verskted/lager. 

Basert på våre erfaringer ser vi at slike lokaler egner seg svært godt til å optimalisere energiforbrket da man kan synke temperaturne vesentlig i tidsrom ansatte ikke er på jobb.