Bedre HMS med riktig inneklima

Den økte digitalisering påvirker måten vi arbeider på.
Spart tilbyr automasjon og styring tilpasset de nye arbeidsvanene. 

  • velg temperatur og tidsintervall i Spartpanelet 
  • avdekk og imøtekom krav om rapportering av helsefarlige verdier i bedriftens lokaler
  • motta varsel ved endring i luftkvalitet (Co2, VOC)