Det er arbeidsgiverens ansvar å skape et godt inneklima på arbeidsplassen*. I de fleste tilfeller vil et ventilasjonssystemet tilknyttet bygget være primærkilden til varm, kald og frisk luft.  
 
Ved å styre ventilasjonssystemet med ukes-ur er mye gjort, men det er også en rekke andre elementer man skal vurdere fortløpende for å skape et balansert og godt inneklima.
Våre energirådgivere har sett nærmere på dette; 

  • veldig ofte kan det være behov for annen oppvarming enn ventilasjonssystemet. 
    Panelovner som er styrt via et kontrollpanel kan være et godt alternativ. 
    Temperaturen vil reguleres basert på forhåndsdefinerte regler, som f.eks. kan være dag/nattstyring, helg/helligdagsstyring. Formålet med panelovnene er at de skal bidra til å holde en jevn temperatur i bygget/rommet, spesielt på varme og kalde dager. 

  • byggets konstruksjon og isolering er vesentlig for å skape et godt inneklima. Ofte når vi er på befaringer observerer vi at isolasjonen rundt vinduer og dører ikke er tilstrekkelig, hovedsakelig i eldre bygg.  Store deler av oppvarmingen / nedkjølingen vil gå til spille ved dårlig isolering. Mange av de byggene vi besøker er mer enn 20 år gamle og vi observerer at standarden på byggene er i dårligere forfatning enn først antatt. Dessverre igangsetter huseiere vedlikehold av byggene for seint, og dette resulterer ofte til at huseier må igangsette flere aktiviteter samtidig for å løse utfordringene. 

  • Gode rutiner for renhold og vedlikehold er grunnleggende, men veldig ofte overses dette spesielt i områder i bedriften hvor det foregår mye aktivitet store deler av dagen; eks. lagerhaller og verksteder. Her er det svært viktig med god utlufting av potensielle farlige gasser og støv.
    Ved å installere smart enheter tilknyttet sirkulasjonsvifter vil man unngå farlige gasser og arbeidsskader. Dette kan styres via et kontrollpanel. 

  • antall medarbeidere som oppholder seg i et kontorlandskap/sone har så klart mye å si for inneklimaet. Dette er en oppgave arbeidsgiveren bør vurdere fortløpende ved endring i stab, fordeling av soner og kontorlandskap.  

Sodvin kan ved hjelp av SPART kontrollpanel styre enhetene for å optimalisere og gjøre inneklimaet så godt som mulig uten at det går på bekostning av komfort. Ved hjelp av sensorer kan systemet styre varmekilder og luft-tilførsel automatisk for å hele tiden ha optimale arbeidsforhold.  

 

*Inneklima (arbeidstilsynet.no)