Gjennom en rekke befaringer opplever våre energirådgivere at bedrifter (med en større maskinpark) har lite kontroll og oversikt over energiforbruket på produksjonsenhetene slik som kompressorer, el-kjele og forbrenningsovner.  

Ofte er det ingen form for driftsstans på disse maskinene og det kan være vanskelig å avdekke eventuelle lekkasjer før det er for seint. Ved å installere smarte enheter for å overvåke maskinene kan man redusere slitasjen på enhetene betraktelig. Ved å f.eks sette inn trykksensorer på kompressorer vil man kunne detektere lekkasjer over normalen, og hvor lekkasjen har oppstått.  

Andre store maskiner kan få installert energimåling for å overvåke strømforbruket. Ved å se på energiforbruket over tid kan man se forandringer som kan trigge serviceintervaller og avdekke feil/behov for service som sørger for å unngå unødvendig nedetid.  

Vi har løsninger for å redusere servicekostnad og forlenge levetid med enkle grep. 
Denne tjenesten kan fint installeres i etterkant av allerede igangsatt Spart-tjeneste. 
Kontakt våre energirådgivere/selgere for mer informasjon.