Det siste året har tusenvis av bedriftsledere vært nødt til å omstille seg når det gjelder organisering av ansatte for å møte kravene om hjemmekontor gitt av myndighetene. Verden har blitt vesentlig mer digital dette året og mest sannsynlig vil hjemmekontor vil bli mer utbredt i årene som kommer. Flere arbeidsgivere melder også om at de vurderer å tilby ansatte mulighet for hjemmekontor, også etter at myndighetene har endret retningslinjene.
 

Kontroller energiforbruket med energisparingstjenesten Spart

Hjemmekontor resulterer i at mange bedriftslokaler står tomme over lengre perioder. Når kun en liten prosentandel av de ansatte har vært innom/stasjonert på kontoret det siste året, er det mye å spare for bedrifter ved å kontrollere energiforbruket.

Ved å benytte en energistyringstjeneste som Spart kan virksomheten for eksempel selv bestemme gjennomsnittstemperaturen i bedriftslokalene. Temperaturen kan for eksempel reduseres til 17 grader døgnet rundt i de periodene det ikke er ansatte på arbeidsplassen. Ved å skru ned temperaturen vil bedriften spare mye ved å unngå effekttoppene

Det vil gi en betydelig reduksjon i strømforbruket, og ikke minst holde temperaturen jevn og stabil i bygget frem til det er mer aktivitet i lokalene igjen. Innstillingene settes i skyløsningen Spartpanelet, og ved en endring i arbeidsdagen vil man raskt kunne øke temperaturen igjen.

Tomme bedriftslokaler kan gi betydelig reduserte strømkostnader.

hjemmekontor

Smarte grep for et redusert energiforbruk gir ikke bare selskapet en grønnere profil – det kan også bidra til å flytte kostnadsbruken over til andre bærekraftige områder. Kontroll og oversikt over energiforbruket kan frigjøre kapital til videreutvikling og vekstfremmende investeringer for bedriften.

 Bestill en gratis demo av energisstyringstjenesten Spart