Det gjelder å minimere toppene av strømforbruket, slik at de blir et mer balansert energiforbruk gjennom større deler av døgnet. Hvordan kan bedriften løse dette? 

I dag betales nettleien basert på gitte satser satt av nettselskapet, som igjen er regulert av NVE. Til tross for at det er mye å spare på å regulere strømforbruket sitt tilsvarende disse satsene, er det få bedrifter som gjør det. Det er flere grunner til det; 

  • Mange er ikke klar over at de kan påvirke nettleien sin ved å regulere strømforbruket
  • De mangler et godt energistyringssystem
  • Mange oppnår flere unødvendige effekttopper gjennom døgnet 

Veldig ofte ser vi at bedriftene ligger tett opptil effektterskelene som nettselskapet setter. Enkelt forklart er disse tersklene ulike kostnadsnivåer som nettselskapet setter hvor bedriften må betale en høyere sats jo mer effekt de bruker. Det betyr at det skal lite til før man får en uønsket effekttopp, som en typisk januardag hvor maskinparken, panelovnene og truckladerne står på samtidig. Da kan man veldig enkelt nå neste effektterskel som betyr økte kostnader for bedriften.

Unngå effekttoppene med en energistyringstjeneste 

Velg en energistyringstjeneste som gir deg oversikt og kontroll over energiforbruket til alle avdelingene og byggene dine på samme sted. Denne kan integreres med byggets digitale strømmåler og leveres ferdig konfigurert for å spare mest mulig penger uten endringer i komfort. 

Med en energistyringstjeneste kan du være sikker på at bedriftens energiforbruk kjøres og driftes mest mulig effektivt. I tillegg vil vi sikre at effektterskel ikke overstiges – og bedriften vil dermed slippe unødvendige og overraskende kostnader knyttet til nettleien. 

Et jevnt strømforbruk kan spare deg for 6 mnd. forhøyet nettleie 

Visste du at ved å jevne ut effekttoppene så vil det bli mindre utbygging av et allerede sårbart strømnett? For slik det er i dag er strømnettet i store deler av landet maksimalt belastet ettersom strømforbruket øker.  Ved å gjøre ytterligere utbygging av dagens strømnett vil det påløpe enorme investeringskostnader, dette må delvis dekkes av forbrukerne gjennom økt nettleiekostnader 

Betaler man for mye i nettleie fordi man mangler oversikt over strømforbruket, kan dette utgjøre beregninger for nettleieprisen i alt fra 3 til 6 måneder fremover! 

Det er mye bedrifter kan spare ved å redusere kostnadene sine knyttet til energiforbruket. Disse midlene kan selskapet investere i andre prosjekter og enda flere bærekraftige løsninger. Bare husk at det er nettselskapet om bestemmer og tar betalt for nettleien, og ikke strømselskapet.