Det gjelder å minimere toppene av strømforbruket, slik at de blir et mer balansert energiforbruk gjennom større deler av døgnet. Energitjenesten Spart kan dette og mye mer.

Litt om nettleie hvor utgiftene på strøm går for bedrifter

Nettleie er en avgift som bedrifter må betale til strømleverandren for få tilgang til strømforsyningen. Nettleien dekker kostnadene ved bygging og vedlikehold av strømnettet, og de betalinger som strømleverandren må gjøre til andre energiprodusenter. Nettleien kan også inkludere kostnadene ved overføring av elektrisk energi mellom kraftverk, nettselskaper og forbrukere. I tillegg til nettleie, betaler bedrifter også for strømprisen som er den prisen de betaler for strømmen de bruker. Nettleien kan variere avhengig av strømleverandren, stedet hvor bedriften er lokalisert, og hvor mye strøm de bruker.

I dag betales nettleien basert på gitte satser satt av nettselskapet, som igjen er regulert av NVE. Til tross for at det er mye å spare på å regulere strømforbruket sitt tilsvarende disse satsene, er det få bedrifter som gjør det. Det er flere grunner til det; 

 • Mange er ikke klar over at de kan påvirke nettleien sin ved å regulere strømforbruket
 • De mangler et godt energistyringssystem
 • Mange oppnår flere unødvendige effekttopper gjennom døgnet 

Veldig ofte ser vi at bedriftene ligger tett opptil effektterskelene som nettselskapet setter. Enkelt forklart er disse tersklene ulike kostnadsnivåer som nettselskapet setter hvor bedriften må betale en høyere sats jo mer effekt de bruker. Det betyr at det skal lite til før man får en uønsket effekttopp, som en typisk januardag hvor maskinparken, panelovnene og truckladerne står på samtidig. Da kan man veldig enkelt nå neste effektterskel som betyr økte kostnader for bedriften.

Unngå effekttoppene med en energistyringstjeneste 

Velg en energistyringstjeneste som gir deg oversikt og kontroll over energiforbruket til alle avdelingene og byggene dine på samme sted. Denne kan integreres med byggets digitale strømmåler og leveres ferdig konfigurert for å spare mest mulig penger uten endringer i komfort. 

Med en energistyringstjeneste kan du være sikker på at bedriftens energiforbruk kjøres og driftes mest mulig effektivt. I tillegg vil vi sikre at effektterskel ikke overstiges – og bedriften vil dermed slippe unødvendige og overraskende kostnader knyttet til nettleien. 

Et jevnt strømforbruk kan spare deg for 6 mnd. forhøyet nettleie 

Visste du at ved å jevne ut effekttoppene så vil det bli mindre utbygging av et allerede sårbart strømnett? For slik det er i dag er strømnettet i store deler av landet maksimalt belastet ettersom strømforbruket øker.  Ved å gjøre ytterligere utbygging av dagens strømnett vil det påløpe enorme investeringskostnader, dette må delvis dekkes av forbrukerne gjennom økt nettleiekostnader 

Betaler man for mye i nettleie fordi man mangler oversikt over strømforbruket, kan dette utgjøre beregninger for nettleieprisen i alt fra 3 til 6 måneder fremover! 

Det er mye bedrifter kan spare ved å redusere kostnadene sine knyttet til energiforbruket. Disse midlene kan selskapet investere i andre prosjekter og enda flere bærekraftige løsninger. Bare husk at det er nettselskapet om bestemmer og tar betalt for nettleien, og ikke strømselskapet.

9 konkrete tiltakt bedrifter kan gjøre for å spare strøm

 • Vurdere energieffektive produkter og teknologier for redusere strømforbruket. 
 • Implementere strømforsyninger som sol- og vindenergi for redusere strømforbruket. 
 • Innføre rutiner for å overvåke energiforbruket. 
 • Utforske mulighetene for energi lagring.
 • Gjennomføring av kartlegging av energiforbruket og implementere energi og kostnadsbesparende tiltak. 
 • Skifte ut gamle og energikrevende maskiner og utstyr med nyere og mer energieffektive alternativer. 
 • Innstille maskiner, utstyr og datamaskiner til å slukke strøm når de ikke er i bruk. 
 • Beholde et rent og godt ventilasjonssystem for sikre optimal luftstrøm. 
 • Oppmuntre ansatte til å ta hensyn til energiforbruket i deres daglige arbeid.