Sodvin Skytjenester blir Sodvin Fagdata

Sodvin kjøpt i 2020 alle aksjene i Fagdata AS i Oslo. Sodvin og Fagdata er begge genuint opptatt av våre kunders trygge og effektive bruk av IT verktøy. Fagdata tilfører samarbeidet betydelig kompetanse og kapasitet på teknologisk moderne skydrift.