• Leverer Xakt Medlem til over 200 treningssentre.

  • 25 års erfaring med utvikling av medlemssystem til treningssenter

  • Unik bransjekunnskap og forståelse for kundebehov.

  • Brukerstøtte, kunderådgivere og utviklingsavdeling i Norge. Alt samlet på et sted

  • 3. generasjon av vårt system er nå ferdig, og vi er for første gang ute med en helt webbasert versjon.

 

Våre kunder

Vår kundemasse er bredt sammensatt av store og små, og både nyoppstartede og erfarne treningssenter.

Våre største kunder har mer enn 10 000 medlemmer fordelt på 10-15 treningssenter, mens noen av våre mindre kunder driver i en helt annen målestokk med kanskje ikke mer enn 100 medlemmer.

Med Xakt har vi derfor sett viktigheten av å ha et system og en prisstruktur som er tilpasset alle våre kunder. Vi er kjent med at det å starte en ny bedrift kan være utfordrende på mange måter. Vi ønsker derfor å tilby våre erfaringer og kunnskap slik at vi kan bidra til at oppstarten av en ny bedrift går så smurt som mulig. 

Vår prisstruktur gjør det også mulig for nye senter, med begrenset omsetning/likviditet, å få hjulene ordentlig i gang, slik at innteksgrunnlaget blir høyt nok til å kunne betjene kostnadene. 

 

 

Ta kontakt