Sirkulær økonomi - Et relativt nytt begrep for de fleste nordmenn.

Dog, et begrep vi skal merke oss i tiden som kommer. Sirkulær økonomi vil ha stor innflytelse på vår felles fremtid.
 

Et raskt Google-søk avdekker at det allerede er skrevet mange gode artikler som omhandler begrepet Sirkulær økonomi.

Miljødirektoratet omtaler sirkulær økonomi på følgende måte: "I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Omstillingen til sirkulær økonomi innebærer endringer i design (design for sirkulær økonomi), produksjon, valg av produksjonsmetoder og forbruksmønster. Slik utnytter vi de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt"

Våre energirådgivere har sett nærmere på hvordan vår egen energistyringstjeneste Spart kan bidra i denne sammenheng;

  • Bærekraftig energiforbruk; ved å endre energiforbruksmønstert hos bedriften vil minst mulig energi gå tapt og man optimaliserer forbruket og ikke minst få et mindre fuktig inneklima. Det innebærer at eks. ventilasjonsanlegget eller panelovner tidsinnstilles med enten ukes-ur, montere energieffektive vinduer eller montere smarte enheter for å kontrollere forbruket. Da vil minst mulig energi gå tapt ved at temperaturen skrus ned i perioder medarbeidere ikke er på jobb eller at ventilasjonen slås av om natten. 
     
  • Optimalisere levetiden på eiendeler /maskinpark; vi har allerede skrevet en artikkel om hvordan bedrifter kan forlenge levetiden på sin maskinpark. Ved å installere smart enheter som avdekker eventuelle lekkasjer på maskinene eller tidsinnstille maskinene til å kun driftes i perioder det foregår produksjon kan redusere slitasjen betraktelig.

Ved å kontinuerlig ta smarte valg vil bedriften bidra til økt sirkulær økonomi

  • Økt teknologiutvikling for sirkulær økonomi; utviklingen av teknologi er vesentlig for å lykkes med sirkulærøkonomi; både på hardware- og softwaresiden. Ved å optimalisere løsninger allerede i software (programvaren) så vil dette ha positiv effekt på selve hardwaren (utstyret) som vil minimere unødvendig energiforbruk. Ved å ha en stabil software (programvare) vil det gi Sodvin bedre kontroll og oversikt over hva som pushes av data i systemet, slik at vi til enhver til kan gi kunden den beste mulige versjonen av strømsparingstjenesten Spart.
     
  • Resirkulert plast (PETG) på våre egenutviklede produkter: Sodvin sine energirådgivere er opptatt av å benytte hardware som har lang levetid, lett å kombinere med andre produkter, og ikke minst er resirkulerbart. Våre egenutviklede enheter er produsert i PETG plast. PETG-plast er uten BPA og er resirkulerbart. PETG plast, er ekstremt lett, og dette reduserer transportkostnadene, som vanligvis beregnes etter størrelse og vekt. Det gjør at vi kan ha reduserte priser på våre egenutviklede komponenter. 

Med Spart på laget gir du bedriften en ny retning på viktige områder som drift og miljø.
Spart er din nye energisjef som gir deg helheten og detaljene.