bærekraft

Klima er Norge og FNs viktigste satsningsområde mot 2030


Et av FNs viktigste satsningsområde frem mot 2030 er økt fokus på klima*. Dette er langt fra overraskende, og det kan være utfordrende å møte målene om en mer klimavennlig klode.
Ett ønsket klimaløft innebærer blant annet reduksjon av farlig utslipp og et mer balansert energiforbruk.

Det stilles høye krav og forventninger til medlemslandene fra FN, og den norske regjeringen har allerede begynt arbeidet mot et mer bærekraftig samfunn, og har satt som mål å redusere utslippet av klimagasser med minst 50 % innen 2030

bærekraft med spart

Hvordan kan bedriften møte det økte fokuset på bærekraft?

Økt fokus på klima og miljø er et godt utgangspunkt for å bli mer bærekraftig.
For å spare kostnader knyttet til strøm og nettleie kan det være lurt å installere en energistyringsstjeneste.

En energistyringstjeneste som Spart vil blant annet gi deg;

  • oversikt over energiforbruket i alle soner og lokaler i sanntidsdata 

  • rapporter tilpasset virksomhetens behov og målsetting

  • jevnt energiforbruk for å unngå effekttopper

  • varsel ved helsefarlige verdier i lokalene

  • mulighet til å stille inn temperatur i valgte soner og lokaler til valgte tidspunkter

Ved å redusere energiforbruket til bedriften vil man forhåpentligvis sitte igjen med noe kapital hver måned. Midlene som tidligere ble brukt til strømkostnader kan nå investeres i andre prosjekter med bærekraft som motor. Her er en liste med fire ulike bærekraftige tiltak du kan begynne med:


Bruk miljøbesparende teknologi 

Miljøbesparende teknologi er en økende trend i de fleste bransjer, noe som skaper positive ringvirkninger. Når det stilles krav til bærekraftige løsninger i både tverrfaglige samarbeid og interkommunale prosjekter vil dette lede til innovasjon og utvikling av ny teknologi. Dette er smart for virksomhetene, miljøet og ikke minst er det kostnadsbesparende over tid.
 

Bygg en elektrisk bilpark

For å spare kostnader og avgifter knyttet til kjøretøy kan det være en idé å ta en tur i garasjen. Om det er mulighet til å investere i elektriske kjøretøy kan det være penger å spare (og omdømme å tjene).
 

Invester i miljøfond

De fleste banker og andre investeringsbedrifter har de seneste årene begynt å tilby virksomheter å investere i miljøfond. Miljøfond investerer blant annet ikke i fond som tobakk, pornografi, kull og selskaper som er i brudd med internasjonale standarder og normer. 
 

Se til forskning

Bedriften kan representere en industri hvor det er behov for mer forskning. Det vil alltid være behov for mer forskning uansett bransje, men noen bedrifter føler nok på at industrien/bransjen de opererer i ikke har nok dekkende forskning som ligger til grunn for retningslinjer/krav som stilles. Mange bedrifter ønsker derfor å investere mer penger i forskning for å sikre at de er med på en positiv utvikling for sin bransje. 

*https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling
**
Klimaendringer og norsk klimapolitikk - regjeringen.no