I dag betales nettleien basert på gitte satser satt av nettselskapet, som igjen er regulert av NVE. Til tross for at det er mye å spare på å regulere strømforbruket sitt tilsvarende disse satsene, er det få bedrifter som gjør det. Det er flere grunner til det;

  • mange er ikke klar over at de kan påvirke nettleien sin ved å regulere strømforbruket
  • de mangler et godt energistyringssystem
  • mange oppnår flere unødvendige effekttopper gjennom døgnet

Veldig ofte ser vi at bedriftene ligger tett opptil effektterskelene som nettselskapet setter. Enkelt forklart er disse tersklene ulike kostnadsnivåer som nettselskapet setter hvor bedriften må betale en høyere sats jo mer effekt de bruker. Det betyr at det skal lite til før man får en uønsket effekttopp, som en typisk januardag hvor maskinparken, panelovnene og truckladerne står på samtidig. Da kan man veldig enkelt nå neste effektterskel som betyr økt kostnader for bedriften.

Det gjelder å minimere disse toppene av strømforbruket, sånn at man har et balansert energiforbruk gjennom større deler av døgnet.  Hvordan kan bedriften løse dette?
 

Unngå effekttoppene med energistyringstjenesten Spart

Spart er energistyringstjenesten som gir deg oversikt og kontroll over energiforbruket til alle avdelingene og byggene dine på samme sted. Spart integreres med byggets digitale strømmåler og leveres ferdig konfigurert for å spare mest mulig penger uten endringer i komfort.

Med Spart kan du være sikker på at bedriftens energiforbruk kjøres og driftes mest mulig effektivt. I tillegg vil vi sikre at effektterskel ikke overstiges.

Ved å følge med på effektterskelen og justere maks-effekten i Spart i tråd med endringer, vil bedriften slippe unødvendige og overraskende kostnader knyttet til nettleien.

 

Et jevnt strømforbruk kan spare deg for 6 mnd. forhøyet nettleie

Grafen illustrerer forbruket hos en industribedrift. Den blå grafen er det reelle strømforbruket i løpet av et døgn, og den oransje grafen viser det ideelle strømforbruket.

Det totale strømforbruket er det samme, men om bedriften klarer å holde et jevnere strømforbruk vil det være mye å spare. Betaler man for mye i nettleie fordi man mangler oversikt over strømforbruket, kan dette utgjøre beregninger for nettleieprisen i alt fra 3 til 6 måneder fremover!

graf som viser effektforbruk

Visste du at ved å jevne ut effekttoppene vil...

 

… det bli mindre utbygging av et allerede sårbart strømnett?

Slik det er i dag er strømnettet i store deler av landet maksimalt belastet ettersom strømforbruket øker.  Ved å gjøre ytterligere utbygging av dagens strømnett vil det påløpe enorme investeringskostnader, dette må delvis dekkes av forbrukerne gjennom økt nettleiekostnader.

...bedrifter få økonomiske gevinster?

Det er mye bedrifter kan spare ved å reduserer kostnadene sine knyttet til energiforbruket. Disse midlene kan selskapet investere i andre prosjekter og enda flere bærekraftige løsninger.

...det muliggjøre en større andel fornybar energi?

sånn som vindkraft, vannkraft og solceller.

...det er nettselskapet som bestemmer og tar betalt for nettleien, ikke strømselskapet.