Miljøsertifisering og økt fokus på miljø i sterk vekst hos bedrifter

Bedrifter ønsker å styrke sitt omdømme ovenfor kunder, leverandører, ansatte, og myndighetene ved å vise at de tar samfunnsansvar. Det er ikke vanskelig å forstå med de nye signalene og rapporene som stadig legges frem av forskere. I økende grad ønsker bedrifter derfor blant annet å bli miljøsertifiserte. Miljøsertifisering medfører at bedriften må utføre en rekke aktiviteter for å nå disse målene. Sentralt i målene hos en rekke miljøsertifiseringer står energireduksjon og dokumentasjon rundt dette.

For å kunne oppnå miljøfyrtårn-stempel er det for eksempel allerede ferdig definerte miljøkriterier bedriften må innfri; både på indre og ytre miljø. Miljømerking er her ofte definert som bedre kildesortering, lavere energiforbruk og bedre transportløsninger. Fokus på tilrettelegging av et bedre innemiljø som igjen kan gi lavere sykefravær og generelt bedre trivsel på arbeidsplassen*.

Alle kan bidra til kontruktive miljøprosesser

Det er viktig at bedriftens medarbeidere får bidra i denne prosessen slik at alle er inneforstått med tiltakene som skal fremme miljøfokus og sammen blir motivert til å yte sitt for å oppnå disse. Sertifiseringen og sertifikatet er knyttet til den fysiske lokasjonen. Hele lokasjonen må tilfredsstille alle relevante bransjekriterier*. Det å bli sertifisert miljøfyrtårn søkes via miljøfyrtårnets hjemmeside

Vanligvis er det fokus på miljøfyrtårn som de fleste norske bedrifter gjør for å styrke sin miljøprofil. Dog, hvis bedriften ønsker å vokse globalt så vil nok en ISO sertifisering være mer hendig. Rett og slett for at internasjonale kunder vil ha kjenneskap til nettopp ISO sertifisering, fremfor Miljøfyrtårn. ISO sertifisering har ingen predefinerte miljøkriterier, men bedriften kartlegger selv egne miljøaspekter, da med fokus på ytre miljø. Omfanget av ISO sertifisieringen må avgrenses og defineres av bedriften. Bedriften må kontinuerlig vise forbedringer i sitt miljøarbeid i henhold til egne handlingsplaner og målsetninger. Miljømålene blir fortløpende vurdert av Akkrediterte revisorer – Norsk Akkreditering.

En Spart løsning fra Sodvin kan bidra til at bedriften får bedre oversikt over sitt inneklima, energiforbruk og kan underbygge miljørapporter med disse funnene og analysene. 

La Spart bli bedriftens nye energisjef i dag! Kontakt en av våre dyktige selgere.


*Kilde: http://www.miljofyrtarn.no/wp-content/uploads/2017/06/MFTvsISO14001.pdf