Navn Tittel E-post
Bent William Moen Telekommunikasjonsmontør
Geir Melvold Arbeidsleder
Jan Bakken Montør
Martin Volden Juul Plan- og prosjektleder
Ove Strømmen Avdelingsleder Installasjon
Paal Skårild Prosjektleder
Roger Hellem Montør
Torbjørn Alstad Telekommunikasjonsmontør
Torbjørn Lernes IKT-konsulent bredbånd med systemansvar
Torstein Stamnestrø Telekommunikasjonsmontør
Øyvind Blakstad IKT-konsulent bredbånd