Hver måned når det sendes inn avtalegiro trekkfiler, mottar vi en feilliste fra Nets, som viser hvilke medlemmer som har overskredet beløpsgrensen på avtalegirotrekket.

Avtalegiro skjermbildeVi tilbyr nå kunder som har drift gjennom oss eller Collectio Large, å sende en SMS til de medlemmene som har overskredet beløpsgrensen, med anbefaling om å endre beløpsgrensen.
Utsendelsen av denne SMS’en går automatisk etter mottak av feillisten fra Nets, og medlemmet vil da kunne endre sin beløpsgrense før neste trekk.

Ved utsendelse av en slik SMS vil medlemmene få mulighet til å korrigere sin beløpsgrense, og unngår dermed purringer via SMS eller innfordringspartner. Vi tror kundene vil sette stor pris på et slikt varsel.

Her er et eksempel på SMS som vil bli sendt:

Hei John, 
Vi har fått melding fra Nets om at avtalegirotrekket på kr. 500,00, som skal skje 02.12.2018, ikke blir gjennomført, fordi beløpsgrensen er overskredet. 
Vi anbefaler at du endrer beløpsgrensen i din Nettbank slik at Avtalegirotrekket blir gjennomført ved senere anledninger, og du unngår at abonnementet ved vårt treningssenter blir stoppet. Hvis fakturaen ikke betales innen forfall, vil du få tilsendt en purring på SMS, 7 dager etter forfall. 
Hilsen Treningssenteret AS

Hvis Dere ikke ønsker at vi sender ut SMS som varsler overskredet beløpsgrense, vennligst gi oss beskjed.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med vår supportavdeling på telefon 7245 3921, eller epost post.systemer@sodvin.no